Przesiewowy test SARS-CoV2(COVID-19) dostępny tutaj.

Nasza idea

Naszą misją jest zwiększenie społecznej świadomości o wirusie HIV i działania profilaktyczne zmierzające do podwyższenia poziomu jego wykrywalności. Wierzymy, iż dzięki naszym testom przyczynimy się do zahamowania przerażającej tendencji wzrostowej zarażeń wirusem. Pragniemy, aby badania samokontrolne stały się czymś naturalnym, a nie były tylko przykrym obowiązkiem z przypadku. Każda wydana na profilaktykę złotówka ma moc niewyobrażalnie większą niż miliony przeznaczone na późniejsze leczenie.

Zakażonych ogółem
Chorych na AIDS
Chorych zmarło
Objętych leczeniem ARV
Bądź odpowiedzialny - za siebie i innych...

Chroń siebie i innych przed wirusem HIV. Pamiętaj - będąc nieświadomym zakażenia HIV narażasz nie tylko siebie, ale również zdrowie i życie swoich najbliższych. Nie czekaj, podejmij działanie - bądź odpowiedzialny.

Przebadaj się, zanim będzie za późno

Problem HIV naprawdę dotyczy każdego z nas...

Oni już to zrobili...